Main Page

 
Print version | Main page > Center > History > Scientific schools > Slinko_followers

Slinko_followers

 

Yablonsky G.S. Matros Yu.Sh. Beskov V.S. Shepelev V.S.
Kuznetsov Yu.I. Timoshenko Yu.I.. Malinovskaya O.A. Shepelev A.S.
Skomorokhov V.B. Kirillov V.A. Ermakova A. Spivak S.I.


Copyright © catalysis.ru 2005-2020